Vitajte na našej webstránke!
Úvod Galéria Suky Psy Šteňatá Stránky Kniha návštev Kontakt

Psíčkarské začiatky:

Všetko sa začalo v roku 1976, ked som sa ako 14 ročný chlapec pri svojich potulkách na bicykli zatúlal za mesto k plotu kynologického cvičišťa v Rimavskej Sobote. Mal som šťastie, lebo za plotom práve prebiehal výcvik poslušnosti a 5 nemeckých ovčiakov a jeden rotveiler predvádzali všetko, čo sa doteraz naučili v tejto disciplíne : aportovali, skákali cez prekážku, chodili po kladine a po rebríku, no skrátka poslúchali svojich pánov na slovo. Dlho som naťahoval uši, aby som zachytil, kedy bude ďalší tréning, a samozrejme, ked sa stretli znovu ja som tiež nechýbal. Ked som už takto asi štvrtý krát postával za plotom, starší pán, ktorý to tam všetko viedol ma pozval dovnútra. Tak som spoznal vtedajšieho predsedu Kynologického klubu Rim. Sobota Jozefa Hampela a jeho vlkošedého nemeckého ovčiaka Onyxa z Dvora Ker-pal. On ma neskôr naučil všetko o výcviku psa. Najprv som začínal ako sa hovorí "na sucho",t.j. bez psa, neskôr so sučkami, vtedy velmi úspešného a známeho chovateľa Pavla Kereškényiho. V roku 1977 sa v chovateľskej stanici nem. ovčiakov z Heronu, ktorej majiteľom bol Ondrej Herčko z Rim.Soboty, narodil A-vrh a ja som sa stal vo svojich pätnástich hrdým majiteľom svojho prvého nem. ovčiaka s rodokmeňom. Bola to čierno pálená sučka Alma z Heronu.
Po desiatich mesiacoch usilovného tréningu pod dozorom nášho učiteľa Jozefa Hampela sme s Almou úspešne skladali prvé skúšky z výkonu. Bola to skúška ZM (S-38/P-50/O-50) a skúška SVV1 (S-78/P-93/O-88), ktorú pískal pán rozhodca Eugen Richnovský, všetkým známy ako úspešný chovateľ a majiteľ chovateľskej stanice NO z Richnovského dvora. Alma prežila u nás na dvore dlhých a krásnych 11 rokov. Táto suka menšieho vzrastu velmi nevynikala v obrane, ale jej ochota pracovať na stopách a poslušnosti, rýchlosť akou sa učila nové cviky, boli fantastické a mnohé psy, ktoré prišli po nej jej mohli tieto vlastnosti len závidieť. S Almou sme úspešne absolvovali výstavu aj bonitáciu a po jej uchovnení nám bol v roku 1983 priznaný chránený názov chov. stanice NO IVA-BA. V roku 2000 bola chovateľská stanica preregistrovaná v registri SKJ a v medzinárodnom registri FCI pod chranenym názvom Akvi Navi.
:: webmaster ::